Bạn đã bôi lơ đúng cách???

 

Bạn không: 

  1. Cần bôi lơ vào đầu cơ trước mỗi cú đánh quá thường xuyên.
  2. Cần thiết bôi lơ quá thường xuyên khi thực hiện các cú đánh vào giữa tâm bi cái.

* Nếu đầu cơ không ăn lơ, làm giáp bề mặt đầu cơ với một mẩu giấy đánh giáp hoặc thiết bị đánh giáp được thiết kế. 

* Đừng xoay đầu cơ vào trong lơ, thay vào đó, di chuyển nhẹ nhàng lơ phủ ra trước và sau đầu cơ hoặc đánh bề mặt phẳng của lơ phủ qua đầu cơ.

Nhận xét

Sản phẩm khuyến mại

Hỗ trợ sản phẩm
Hỗ trợ sản phẩm
090.2030.939
Hỗ trợ dịch vụ
Hỗ trợ dịch vụ
090.2030.939
Lên đầu trang