60 video dạy chơi bida lỗ

 

Bài 01 - Kỹ Thuật Cầu Tay Trong Bida Lỗ (Học Bi-a Online)
Bài 02 - Thế Đứng Cơ Bản (Học Bi-a Online)
Bài 03 - Động Tác Nhấp Cơ (Học Bi-a Online)
Bài 04 - Ra Ngọn (Học Bi-a Online)
Bài 05 - Ra Ngọn Ở Vị Trí Đặc Biệt (Học Bi-a Online)
Bài 06 - Cú Đánh Cắt Bi (Học Bi-a Online)
Bài 07 - Cú Đánh Đứng Bi (Học Bi-a Online)
Bài 08 - Hướng Dẫn Tiến Bi Với Đầu Cơ Tâm Bi (Học Bi-a Online)
Bài 09 - Đưa Bi Vào Lỗ Với Đầu Cơ Tâm Bi (Học Bi-a Online)
Bài 10 - Cú Đánh Tiến Bi Với Áp Phê 12H (Học Bi-a Online)
Bài 11 - Cu Lê Ngắn Ngọn (Học Bi-a Online)
Bài 12 - Hướng Dẫn Cú Đánh Lùi Bi (Học Bi-a Online)
Bài 13 - Cách Lùi Bi Ngắn Gọn (Học Bi-a Online)
Bài 14 - Vị Trí Điều Bi Với Lực Trung Bình (Học Bi-a Online)
Bài 15 - Thế Đứng Bi (Học Bi-a Online)
Bài 16 - Cú Đánh Có Áp Phê (Học Bi-a Online)
Bài 17 - Khái Niệm Côn Bi (Học Bi-a Online)
Bài 18 - Áp Phê Đưa Bi Vào Lỗ (Học Bi-a Online)
Bài 19 - Áp Phê Thuận và Áp Phê nghịch (Học Bi-a Online)
Bài 20 - Các Tình Huống Điều Bi (Học Bi-a Online)
Bài 21 - Đánh Lùi Bi Với Áp Phê Nghịch (Học Bi-a Online)
Bài 22 - Kỹ Thuật Đánh Bi Dính Băng (Học Bi-a Online)
Bài 23 - 2 Tình Huống Bi Mục Tiêu Bị Côn Băng (Học Bi-a Online)
Bài 24 - 3 Cách Điều Bi Thoát Khỏi Côn Băng (Học Bi-a Online)
Bài 25 - Cú đánh A Băng 1 Băng (Học Bi-a Online)
Bài 26 - Cú đánh Cân Băng (Học Bi-a Online)
Bài 27 - Cân Băng Với Mục Tiêu Bi Côn (Học Bi-a Online)
Bài 28 - Cú đánh A 1 Băng (Học Bi-a Online)
Bài 29 - Cú đánh Ép 1 Băng (Học Bi-a Online)
Bài 30 - Cú đánh Cong Bi Đơn Giản (Học Bi-a Online)
Bài 31 - Cú đánh Nhảy Bi (Học Bi-a Online)
Bài 32 - Cú đánh Caroom Shot 1 (Học Bi-a Online)
Bài 33 - Cú đánh Caroom Mượn Má (Học Bi-a Online)
Bài 34 - Cú đánh Lùi Bi Caroom (Học Bi-a Online)
Bài 35 - Cú đánh Với Bi Mục Tiêu Bị Côn Băng (Học Bi-a Online)
Bài 36 - Tưởng Tượng Ra Một Trái Bóng Ảo (Học Bi-a Online)
Bài 37 - Tưởng Tượng Ra Một Trái Bóng Ảo (Tiếp Theo) (Học Bi-a Online)
Bài 38 - Cú đánh 2 Bi Mục Tiêu Côn Nhau (Học Bi-a Online)
Bài 39 - Cú đánh Gãi Bi (Học Bi-a Online)
Bài 40 - Một Số Đường Điều Bi Cơ Bản (P1) (Học Bi-a Online)
Bài 41 - Một Số Đường Điều Bi Cơ Bản (P2) (Học Bi-a Online)
Bài 42 - Một Số Đường Điều Bi Cơ Bản (P3) (Học Bi-a Online)
Bài 43 - Một Số Tình Huống Điều Bi Mượn Má (Học Bi-a Online)
Bài 44 - Giới Thiệu Luật Chơi Bi-a Pool 9 Bi (Học Bi-a Online)
Bài 45 - Giới Thiệu Luật Chơi Bi-a Pool 8 Bi (P1) (Học Bi-a Online)
Bài 46 - Giới Thiệu Luật Chơi Bi-a Pool 8 Bi (P2) (Học Bi-a Online)
Bài 47 - Kỹ Thuật Phá Bi Cú Khai Cuộc Pool 8 Bi (Học Bi-a Online)
Bài 48 - Một Số Lưu Ý Khi Dọn Bàn Pool 8 Bi (Học Bi-a Online)
Bài 49 - Phá Pool 9 Bi (Bi Số 1 Ở Điểm Sport) (Học Bi-a Online)
Bài 50 - Một Số Lưu Ý Khi Dọn Bàn Pool 9 Bi (Học Bi-a Online)
Bài 51 - Phá Pool 9 Bi (Bi Số 9 Ở Điểm Sport) (Học Bi-a Online)
Bài 52 - Luật Pool 10 Bi (Học Bi-a Online)
Bài 53 - Cách Phá Pool 10 Bi (Học Bi-a Online)
Bài 54 - Dọn Bàn Pool 10 Bi (Học Bi-a Online)
Bài 55 - Cân Băng Với Mục Tiêu Bị Côn (Học Bi-a Online)
Bài 56 - Cú Đánh Cong Bi Đơn Giản (Học Bi-a Online)
Bài 57 - Cú Đánh Caroom Mượn Má (Học Bi-a Online)
Bài 58 - Khái Niệm Tưởng Tưởng Ra Một Trái Bóng Ảo (Học Bi-a Online)
Bài 59 - Một Số Đường Điều Bi Cơ Bản (Học Bi-a Online)

 

Nhận xét

Sản phẩm khuyến mại

Hỗ trợ sản phẩm
Hỗ trợ sản phẩm
090.2030.939
Hỗ trợ dịch vụ
Hỗ trợ dịch vụ
090.2030.939
Lên đầu trang